Hvorfor livestreaming af foredrag ?

Vi har valgt at vise en række udvalgte foredrag i foredragsserien "Offentlige foredrag i Naturvidenskab" fra Århus universitet hvor kan du komme tættere på de nyeste opdagelser og erkendelser inden for naturvidenskab.


Ved foredragene fortæller naturvidenskabelige forskere om de nyeste opdagelser og erkendelser på en måde, så alle kan være med.


De fleste af foredragene afholdes af forskere fra Aarhus Universitet og på dansk, men der er af og til også forskere fra andre universiteter i Danmark eller udlandet.


Det er lysten til at fortælle om sin forskning til lægmand, der får forskerne til at bruge bunker af timer på at forberede foredragene. Niveauet er højt, men forståeligt. Målet er at alle, lige fra skoleelever til forskerens egne kollegaer, skal have noget ud af foredraget.


Ofte er det en spændende ny opdagelse, der er kernen bag ideen til foredraget. Det kan være en lille brik til et større puslespil, der viser en helhed i forskningsfeltet. Og ofte sætter forskeren sin egen opdagelse ind i den store sammenhæng og viser at netop denne opdagelse – sammen med kollegaers opdagelser – giver en ny indsigt i et spændende og betydningsfuldt område.

Som publikum i biografen kan du stille spørgsmål til forelæseren under foredraget ved at sende en sms eller et tweet.

Du kan kun opleve foredragene mens de afholdes, foredragene bliver altså ikke tilgængelige på nettet efterfølgende.

 

Det er gratis at deltage, dog beder vi dig om at reservere et sæde da disse foredrag er godt besøgt